สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี? ปี 2566

สินเชื่อส่วนบุคคล
สำหรับผู้ที่พบปัญหาทางการเงินและต้องการขอกู้เงิน แต่ไม่ทราบว่าควรกู้จากแหล่งใดดี เลือกทางเลือกการกู้เงินผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอีกทางที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นเราควรตรวจสอบว่าธนาคารใดในช่วงนี้มีแคมเปญกู้เงินส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่สามารถขอกู้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร?

สินเชื่อส่วนบุคคลหมายถึงการกู้ยืมเงินในรูปแบบของก้อนเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อให้ผู้กู้สามารถใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่าง ๆ และจะต้องชำระเงินกลับมาเป็นส่วน ๆ พร้อมกับดอกเบี้ย โดยสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้ :

 1. สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีค้ำประกัน (Unsecured Personal Loan) : เป็นการกู้เงินที่ไม่ต้องมีการใช้ทรัพย์สินเป็นค้ำประกัน เช่น การกู้เงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องมีสิ่งมีค่าเป็นประกัน อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีค้ำประกันจะมักจะสูงกว่าสินเชื่อที่มีค้ำประกัน เนื่องจากผู้ให้สินเชื่อเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินได้
 2. สินเชื่อส่วนบุคคลมีค้ำประกัน (Secured Personal Loan) : เป็นการกู้เงินที่ต้องมีการใช้ทรัพย์สินเป็นค้ำประกัน เช่น การกู้เงินพร้อมใช้รถยนต์หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีค้ำประกันจะมักจะต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่มีค้ำประกัน เนื่องจากการมีค้ำประกันช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผู้ให้สินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคล เหมาะกับใคร?

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ธุรกิจของเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจ

สถาบันการเงินจะตรวจสอบคุณสมบัติโดยดูจากเอกสารที่แสดงรายได้ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าผู้กู้สามารถรับผิดชอบต่อการชำระหนี้ได้และไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้ที่ไม่สามารถจัดการได้ในอนาคต จากนั้นสถาบันการเงินจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้กู้ได้อย่างเหมาะสม

สินเชื่อส่วนบุคคล คิดดอกเบี้ยเท่าไร?

ในการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป จะใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี อย่างไรก็ตามสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี นอกจากนี้หากเราชำระเงินในแต่ละงวดมากขึ้น จะทำให้ดอกเบี้ยในงวดต่อไปลดลงตามจำนวนที่ชำระ

วิธีเลือกสินเชื่อส่วนบุคคล

 • สำรวจวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ : พิจารณาว่าเราต้องการใช้เงินสำหรับวัตถุประสงค์ใด อาทิเช่น การชำระค่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การซื้อรถ การศึกษาต่อ หรือการเพิ่มความสามารถในธุรกิจส่วนตัว เพื่อให้เราสามารถเลือกสินเชื่ออย่างเหมาะสมได้
 • การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย : ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินแต่ละแห่งว่าแตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร ที่ไหนมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า และดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่เราสามารถชำระได้หรือไม่ เพื่อทดสอบการคำนวณยอดเงินผ่อนที่ต้องชำระต่อเดือน
 • การพิจารณาวงเงินกู้ : โดยทั่วไปธนาคารจะให้วงเงินกู้ที่มีอัตราส่วนอยู่ในช่วง 1.5-5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน แต่ค่านี้อาจแตกต่างไปตามสถาบันการเงิน
 • การพิจารณาระยะเวลาชำระเงินคืน : สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนตั้งแต่ 3-60 เดือน อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่าเมื่อผ่อนชำระเป็นเวลานานเท่าไร อัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ควรเลือกระยะเวลาชำระเงินที่เหมาะสมเพื่อทำให้การบริหารจัดการหนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมและลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้
 • การพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่าง ๆ : สำหรับสินเชื่อบางแคมเปญอาจมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต่อกรอบ แต่ในขณะเดียวกันยังมีค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องรับผิดชอบด้วย
 • ตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติในการกู้ : เช่น อายุผู้กู้, อาชีพ, รายได้ขั้นต่ำ, อายุงาน, เอกสารที่ต้องใช้, หลักทรัพย์ที่ต้องใช้ค้ำประกัน เนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละสถาบันการเงินมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรเลือกสถาบันที่ตรงกับความต้องการกู้เงินของตนเอง

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี 2566

ที่นี้ลองมาดูว่า มีสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินไหนบ้างที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

1. สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อส่วนบุคคล
ภาพจาก : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบวงเงินสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท คุณสามารถเลือกผ่อนชำระได้ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนหรือผ่อนชำระในระยะเวลาสูงสุดถึง 60 เดือน นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติง่ายและรับเงินไว อัตราดอกเบี้ยถูกคิดแบบลดต้นลดดอก และไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกันในการกู้เงิน

 • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 1.5 ล้านบาท
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ย : 0-25% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ : 12-60 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 15,000 บาทขึ้นไป
 • วิธีสมัคร : สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

2. สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-cash ธนาคารยูโอบี

ภาพจาก : ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารยูโอบีเหมาะสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ธนาคารจะให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาทโดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน คุณสามารถผ่อนชำระเงินได้ในระยะเวลาสูงสุดถึง 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและอาชีพของคุณ ยิ่งฐานเงินเดือนสูง อัตราดอกเบี้ยยิ่งต่ำ และเมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

 • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 2 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย : 16.99-24.99% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 60 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป, เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป
 • วิธีสมัคร : สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารยูโอบี

3. สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ภาพจาก : ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไทยเครดิตเหมาะสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป นี่เป็นวงเงินหมุนเวียนที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถเบิกใช้ใหม่ได้ คุณยังสามารถรวมหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ที่เดียวกันได้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็น 8.88% ต่อปี และสามารถผ่อนชำระเป็นเวลาสูงสุด 8 เดือน

 • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 2 ล้านบาท
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ย : 8.88-24% ต่อปี
 • อายุผู้กู้ : 20-65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 20,000 บาทขึ้นไป (อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน)
 • วิธีสมัคร : สมัครที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

4. สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ภาพจาก : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคลจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสินเชื่อที่คุณสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสุดถึง 72 เดือน และสามารถขอวงเงินอนุมัติสูงสุดเป็น 5 เท่าของรายได้ของคุณได้ สำหรับพนักงานประจำ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่น้อยที่สุดในแบบลดต้นลดดอกคือ 9.99% ต่อปี

 • วงเงินให้กู้ : 20,000 – 2 ล้านบาท
  • รายได้ประจำต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • รายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ย : 9.99-19.99% ต่อปี
  ระยะเวลาผ่อนชำระ : 12-72 เดือน
 • อายุผู้กู้ : 21-59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 15,000 บาทขึ้นไป
 • วิธีสมัคร : สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

5. สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นสินเชื่อที่มอบความสะดวกสบายในการผ่อนชำระ และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก คุณสามารถขอวงเงินอนุมัติสูงสุดได้ถึง 2 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน การสมัครง่ายและรวดเร็ว และเมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินในวันเดียวกันภายใน 1 วัน

 • วงเงินให้กู้ : 20,000 – 2 ล้านบาท
  • รายได้ประจำต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • รายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ย : 11.99-24.99% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ : 12-60 เดือน
 • อายุผู้กู้ : 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 20,000 บาทขึ้นไป (อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป)
 • วิธีสมัคร : สมัครที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา ทางเว็บไซต์ธนาคาร หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

6. สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล Krungsri iFIN ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ภาพจาก : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นสินเชื่อที่มีกระบวนการยื่นกู้ง่ายและไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน คุณสามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันได้เลย ธนาคารจะให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ของคุณ โดยจำกัดไม่เกิน 2 ล้านบาท นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 ถึง 60 เดือน

 • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 5 เท่าของรายได้ (ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
 • อัตราดอกเบี้ย : 21-25% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ : 12-60 เดือน
 • อายุผู้กู้ : 20-59 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ :
  • สำหรับพนักงาน 20,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับเจ้าของกิจการต้องมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ย 2 แสนบาทขึ้นไป
 • วิธีสมัคร : สมัครผ่าน Krungsri Mobile App หรือเว็บไซต์ของธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

7. สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

ภาพจาก : ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยที่คิดเป็น 1.25% ต่อเดือนหรือ 15% ต่อปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามวงเงินกู้สูงสุดที่สามารถขอได้คือ 30,000 บาทต่อรายและจะต้องผ่อนชำระภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับกรณีกู้ 30,000 บาท คุณจะต้องชำระเงินงวดละ 1,500 บาท เป็นเวลา 24 งวด

 • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 30,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย : แบบลดต้นลดดอก 1.25% ต่อเดือน หรือ 15% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 20,000 บาทขึ้นไป
 • วิธีสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ โดยต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้กู้เงินส่วนบุคคลแล้ว การบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ เราควรปฏิบัติตามกำหนดการชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ และไม่ควรผิดนัดชำระเงิน เพราะจะช่วยลดโอกาสที่เราจะมีหนี้ค้างชำระในอนาคต
สนใจอ่านบทความหรือข่าวสารการเงินเพิ่มเติมได้ที่ cash7day.com
CashBanner

หัวข้อเรื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

CashBanner

บทความล่าสุด

Scroll to Top