ธนาคาร ธกส ปล่อยเงินกู้ แก้หนี้นอกระบบ สูงสุด 2.5 ล้านบาท

ธกส
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ได้เปิดตัวโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธกส” เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวที่มีหนี้ต่างๆที่ไม่อยู่ในระบบทางการเงิน ได้มีทางเลือกในการก้าวออกจากสภาวะหนี้สู่สภาวะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โครงการนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การสนับสนุนในการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

วิธีการลงทะเบียนโครงการ "มีหนี้นอกบอก ธกส"

– ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th

– ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family

ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

– ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ติดต่อได้

– ภาระหนี้สินนอกระบบทั้งหมด

– ช่องทางติดต่อกลับ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

– ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน โดยหนี้ต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน

– เป็นผู้ที่สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้

– ผู้กู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือน 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม

จุดเด่นของโครงการ "มีหนี้นอกบอก ธกส"

โครงการ “มีหนี้นอกบอก ธกส” ได้จัดเตรียมวงเงินทั้งหมด 1,000 ล้านบาท เพื่อให้กู้ยืมกับเกษตรกรและผู้ยากจนในรูปแบบสินเชื่อกองทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือในการรักษาที่ดินไม่ให้ถูกจำนอง โดยมีวงเงินสูงสุดต่อรายคนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี หากผู้กู้ชำระหนี้ได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้น อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเป็นบางส่วนตามลำดับ โดยระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน 20 ปี

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อที่ใช้ชำระหนี้สินภายนอก วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท กรณีสงวนรักษาที่ดินวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยประกาศตามธนาคาร ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 ปี

สนใจอ่านบทความหรือข่าวสารการเงินเพิ่มเติมได้ที่ cash7day.com

Scroll to Top