ตั้งเป้าหมายเก็บเงินผ่านประกันชีวิต

ตั้งเป้าหมายเก็บเงินผ่านประกันชีวิต
สำหรับน้องๆ ที่พึ่งเรียนจบและกำลังเริ่มต้นทำงานใหม่ เราอยากจะแนะนำการวางแผนการเงินสำหรับเด็กจบใหม่ง่ายๆ ก่อน “เก็บ ก่อน ใช้” หรือ “ใช้ ก่อน เก็บ” แน่นอนว่าถ้าคิดอยากเก็บเงิน เราต้องเก็บก่อน แล้วเงินที่เหลือถึงเอาไปใช้จ่าย เป็นทฤษฏีที่ใครๆก็ทราบ แต่บางครั้ง ค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆ ก็จะไม่ได้เหลือให้เก็บจริงมั้ย ดังนั้น ถ้ารายได้เรามีไม่มาก เราอาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญในการบริหารเงินเป็นส่วนๆ
แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถ ค่าอาหาร กับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น ค่าเติมเกม ค่าท่องเที่ยว ค่าช้อปปิ้ง เรากันเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น จ่ายไปให้หมดก่อน เหลือเท่าไหร่เอามาบริหารอีกที เงินที่เหลือ อาจแบ่งเป็นเงินเก็บออม 40% เงินใช้ฟุ่มเฟือย 10% หรือแล้วแต่สัดส่วนที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของเรา

เลือกวิธีในการเก็บเงินแบบความเสี่ยงต่ำ

1.เก็บเงินสด กับธนาคาร ในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account)
    เป็นบัญชีที่ไม่กำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการฝากถอน บัญชีประเภทนี้มีสภาพคล่องสูงเหมาะสำหรับการออมเงิน และใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น กดเงิน โอนเงิน จ่ายบิลต่างๆ
  • บัญชีเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Account)
    บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีที่มีการมีกำหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน / 6 เดือน /12 เดือน/ 24 เดือน/ 36 เดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร และมีการจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา

2.เก็บเงินกับประกันชีวิต

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมกันในปัจจุบันมากขึ้น คือ การทำประกันชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนการเงิน เก็บเงินให้อยู่ เพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่ในอนาคต
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เน้นการเก็บเงิน และให้ความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กัน โดยมีระยะสัญญาหลายแบบให้เลือกได้ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า เรามีเป้าหมายในการเก็บเงินอย่างไร ยกตัวอย่าง อีก 10 ปีข้างหน้า อยากมีเงินก้อนมาลงทุน หรืออีก 25 ปีข้างหน้า วางแผนไว้เกษียณ เป็นต้น ซึ่งจะต่างการการออมเงินในธนาคารในแง่สภาพคล่อง ที่ผู้ทำประกันจะไม่สามารถถอนเงินระหว่างทางของสัญญาได้ หรือหากถอนก่อนกำหนด ก็จะได้รับเงินคืนตามที่ระบุในสัญญา

ข้อดีของการเก็บเงินกับประกันชีวิต

ออมเงินกับประกันชีวิต มีความเสี่ยงต่ำ

เนื่องจากการออมเงินในแบบของประกันชีวิตออมทรัพย์นั้นจะมีผลตอบแทนที่แน่นอน ว่าจะได้ผลตอบแทนคืนเมื่อครบสัญญาเท่าไหร่ ระหว่างสัญญาเท่าไหร่ และให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มสร้างวินัยในการออมเงิน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่การันตีแบบแน่นอน

มีแผนประกันที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก

เนื่องจากการทำประกันแบบออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์นั้น จะมีแผนชำระเบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ 8-15 ปีโดยส่วนมาก แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ยืดหยุ่นที่สุดคือเบี้ยต่อปีนั้น มีหลากหลายมาก ทั้งนี้เราสามารถบอกกับตัวแทนประกันชีวิตได้ว่าต้องการแบบไหน ตัวแทนประกันชีวิตก็จะคำนวณและนำเสนอแผนประกันที่ตรงใจให้แก่คุณ

ได้ความคุ้มครองชีวิตระหว่างถือกรมธรรม์

ในการทำประกันชีวิตก็ต้องมีการคุ้มครองชีวิตเป็นหลักอย่างแน่นอน แต่ในเมื่อการทำประกันชีวิตนั้นหากเราเสียชีวิตหรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถส่งเบี้ยประกันได้ ครอบครัวของเราหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ก็ยังสามารถได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าเงินออมหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ

เลือกทำสัญญาเพิ่มเติมได้

ในการทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองเพิ่มเติมนั้น บางทีก็ต้องมีสัญญาหลักด้วย ในส่วนนี้ประกันชีวิตออมทรัพย์ก็ตอบโจทย์เช่นกัน เพราะมีช่วงระยะเวลาเฉพาะเจาะจง วางแผนการเงินและวางแผนเรื่องความคุ้มครองสุขภาพไปในตัว

สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้

ออมเงินกับประกันชีวิต สามารถนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ซึ่งส่วนมากจะมีแบบประกันลดหย่อนภาษีนี้อยู่แล้ว แต่จะอยู่ในหมวดหมู่ของประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ โดยจุดเด่นของประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นั้น ก็คือ “ผลตอบแทน” อย่างที่เราพูดถึงไปในตอนต้นนั่นเอง

สรุป

เราสามารถเลือกใช้ช่องทางหลากหลายเพื่อใช้ในการบริหารการเงินและเก็บเงินให้เราได้ ขึ้นกับความเหมาะสม ไลฟ์สไตล์ และเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนนะคะ
Scroll to Top