เอาเช็คไปขึ้นเงินอย่างไร ให้ได้เงินเร็วที่สุด

ในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้หลายคนไม่คุ้นเคยกับการใช้เช็คเงินสด (Cheque)
ในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้หลายคนไม่คุ้นเคยกับการใช้เช็คเงินสด (Cheque) ไม่รู้ว่าเมื่อได้เช็คเงินสดมาแล้วจะต้องเอาไปขึ้นเงินอย่างไร​ หรือไม่รู้วิธีตรวจสอบเช็คเงินสดที่ได้รับมาว่า เป็นของแท้ หรือของปลอมเพื่อให้คุณสามารถใช้เช็คเงินสดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่โดนโกง
ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับวิธีเอาเช็คไปขึ้นเงินให้ได้เงินสดเร็วที่สุด พร้อมแนะนำวิธีตรวจสอบเช็คเงินสดของแท้ และของปลอม และตอบคำถามที่พบบ่อยอย่างเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วกี่วันถึงจะถอนได้ หรือต้องเอาเช็คไปขึ้นเงินภายในกี่วัน ใครที่กำลังต้องเอาเช็คเงินสดไปขึ้นเงินในเร็ว ๆ นี้ ห้ามพลาดบทความนี้เลย!

เอาเช็คเงินสดไปขึ้นเงินได้ที่ไหน?

เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมของการใช้เช็คเงินสดได้ง่ายขึ้น คุณควรที่จะรู้ก่อนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเช็คมีใครบ้าง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะมีอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
 • ผู้สั่งจ่ายเช็ค : ผู้ที่เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร และเซ็นสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระเงินแก่ผู้รับเงิน
 • ผู้รับเงิน : หรือที่เรียกว่า “ผู้ทรงเช็ค” เป็นผู้ที่ได้รับเช็คจากผู้สั่งจ่าย และนำเช็คที่ได้ไปฝากเรียกเก็บเงินที่ธนาคาร เพื่อเบิกเป็นเงินสด หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตนเอง
 • ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank) : เป็นธนาคารที่ผู้รับเงินได้เปิดบัญชีไว้ โดยเมื่อผู้รับเงินนำเช็คไปฝากเรียกเก็บเงิน หากเป็นเช็คของธนาคารอื่น ทางธนาคารก็จะส่งข้อมูลและภาพเช็คไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารผู้จ่าย และเมื่อทราบผลการเรียกเก็บเงินแล้ว ก็จะนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงิน
 • ธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank) : เป็นธนาคารที่ผู้สั่งจ่ายเช็คได้เปิดบัญชีไว้ มีหน้าที่ตรวจสอบลายเซ็นเช็ค เงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ผู้สั่งจ่ายได้ทำข้อตกลงไว้ และหักเงินจากบัญชีของผู้สั่งจ่ายเช็ค เพื่อจ่ายเงินให้แก่ธนาคารของผู้รับเงิน หรือธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บนั่นเอง
จากข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับเช็คจึงสรุปวิธีการใช้เช็คได้ว่า ผู้สั่งจ่ายจะมอบเช็คให้กับผู้รับเงิน หลังจากนั้นผู้รับเงินจะเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร โดยจะเป็นธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ ซึ่งเป็นธนาคารที่ผู้รับเงินได้เปิดบัญชีไว้ หรือธนาคารอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้ หลังจากนั้นธนาคารจะแจ้งเรื่องไปที่ธนาคารผู้จ่ายเพื่อให้ตรวจสอบ และหักเงินจากบัญชีผู้สั่งจ่ายเช็คมาให้แก่ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ และโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินนั่นเอง
ดังนั้นคำถามที่ว่าเอาเช็คไปขึ้นเงินได้ที่ไหน คำตอบก็คือ สามารถเอาเช็คไปขึ้นเงินได้ทุกธนาคาร อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้เอาเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ เพื่อที่จะได้เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม เช็กมีหลายประเภท บางประเภทจะมีข้อกำหนดอยู่ เช่น
 • เช็คเงินสดที่จะต้องไปขึ้นเงินที่ธนาคารเดียวกับบัญชีธนาคารผู้สั่งจ่ายเช็คเท่านั้น แต่จะมีข้อดีตรงที่ได้รับเงินสดทันที
 • เช็คระบุตามคำสั่งที่จะต้องนำฝากเช็คเข้าบัญชีผู้รับเงินที่ระบุไว้ในเช็คเท่านั้น เป็นต้น
 • การเซ็นเช็คแบบ A/C Payee Only ผู้รับเงินจะต้องเป็นคนที่ระบุตามหน้าเช็คและรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีได้อย่างเดียวเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้

เอาเช็คไปขึ้นเงินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ผู้ที่ต้องการเอาเช็คไปขึ้นเงิน จะต้องเตรียมสมุดบัญชี บัตรประชาชน และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย

วิธีเอาเช็คไปขึ้นเงิน มีขั้นตอนอย่างไร?

หลังจากที่เราได้รับเช็คมาแล้ว ให้ตรวจสอบประเภทของเช็คก่อน หากเป็นเช็คเงินสดจะต้องนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารเดียวกับบัญชีธนาคารผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ส่วนเช็คทั่วไปที่ต้องให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตัวเอง สามารถเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารไหนก็ได้ โดยในระหว่างที่เอาเช็คไปขึ้นเงิน จะต้องดูแลรักษาเช็คให้ดี ห้ามไม่ให้มีรอยพิมพ์ เขียน ขูด ลบ หรือประทับตราบริเวณแถบว่างส่วนล่างสุดของเช็ค และห้ามเจาะ พับเช็ค หรือทำให้เช็คเปียกโดยเด็ดขาด
สำหรับขั้นตอนการเอาเช็คไปขึ้นเงิน มีดังนี้
 • นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร โดยแต่ละธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ การเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ จะเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด
 • เขียนใบนำฝากเช็คให้เรียบร้อย แล้วนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารสาขา
 • ทำการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะตัดจากการโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายสดในที่ตอนที่ขึ้นเช็ค (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
 • ทางธนาคารจะส่งข้อมูลไปที่ธนาคารผู้จ่ายเพื่อให้ตรวจสอบเช็ค แล้วทำการหักเงินจากบัญชีของผู้สั่งจ่ายเช็ค เพื่อนำมาจ่ายให้แก่ธนาคารของผู้รับเงิน
 • หลังจากนั้นธนาคารของผู้รับเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงิน

เคล็ดลับเอาเช็คไปขึ้นเงินให้ได้เงินไวที่สุด

การเอาเช็คไปขึ้นเงินให้ได้เงินไวที่สุดนั้นหลายท่านอาจสงสัยว่าต้องเอาเช็คขึ้นเงินภายในกี่วัน แนะนำให้นำไปเช็คไปขึ้นเงินก่อนเวลา 14.00 น. เพื่อที่จะได้ไม่ถูกตัดรอบในวันใหม่ และถ้าหากเช็คไม่มีปัญหาอะไร ยอดเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีปลายทางภายในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้จะต้องเป็นระยะเวลาทำการเท่านั้น หากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดธนาคาร หรือวันอาทิตย์ ก็อาจจำเป็นต้องเลื่อนไปอีก
เป็นอย่างไรกันบ้างกับวิธีเอาเช็คไปขึ้นเงินให้ได้เงินไวที่สุดที่เราเอามาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของการใช้เช็ค และสามารถเอาเช็คไปขึ้นเงินได้อย่างถูกต้อง ได้รับเงินอย่างราบรื่นที่สุด

สนใจอ่านบทความหรือข่าวสารการเงินเพิ่มเติมได้ที่ cash7day.com

Scroll to Top